Delcoració

Decloradors automàtics per a l'eliminació del clor lliure, contaminants orgànics, desodirització i decoloració de l'aigua.

 

Dosificació

Bombes dosificadores de productes ja sigui clor, regulació de PH...

 

Filtració

Tot tipus de filtres manuals, automàtics o autonetejables per la retenció de partícules en suspensió per aplicacions domèstiques, vending, fonts, cafeteres o industrials.

 

Desferrerització

Treballs de desferrerització automàtica amb filtres per la retenció de ferro i manganès.

 

Desnitrificació

Filtres reductors de nitrats tant domèstics com industrials.

 

Desinfecció

Cloracions amperomètriques, injecció d'osó i lamperes ultraviolètiques per a ús domèstic com industrial.

 

Formulari de Contacte

Per demanar informació podeu emplenar el formulari, trucar al 972.22.04.19 o enviar un correu a comercial@aiguesdegirona.es